Stil protest op de Havenstraat

De meeste vluchtelingen in Amsterdam wachten inmiddels al tussen de 4 en 6 maanden om in te stromen in de Asielprocedure. Met veel geduld en met het oog op het maximum beslistermijn van 6 maanden hebben deze mensen het gemis van hun dierbaren en de stress om hun veiligheid geaccepteerd. Nu een aantal weken voor het einde van deze termijn krijgen de vluchtelingen het volgende bericht van het IND:

Geachte heer/mevrouw,

U hebt op .. oktober 2015 een aanvraag voor verblijfsvergunning asiel ingediend.

Op 10 februari 2016 is besloten dat de beslistermijn met 9 maanden wordt verlengd. Dat betekent dat IND voor alle asielaanvragen een totale beslistermijn van 15 maanden heeft. Dit komt omdat een groot aantal mensen tegelijk een asielaanvraag heeft heeft ingediend. U kunt een beslissing uiterlijk op … januari 2017 verwachten.

Ik streef ernaar om ondanks deze verlenging eerder dan na 15 maanden op uw asielaanvraag te beslissen. Ik zal zoveel mogelijk de oudste asielaanvragen als eerste behandelen (first in, first out).

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Deze brief is geproduceerd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.

Ik snap volkomen dat er veel toestroom is. Maar wat het IND met deze mensen doet is ethisch onverantwoord, en wel om de volgende reden: De mensen die op voorwaarde van 6 maanden wachttijd asiel hebben aangevraagd zitten nu vast in Nederland, ze kunnen niet besluiten om de nieuwe regeling NIET te accepteren en naar een ander land af te reizen. IND kan dit deze mensen niet aandoen. Alle mensen die voor 10 februari asiel hebben aangevraagd moeten gewoon onder de oude voorwaarden en regelingen geholpen worden!

Van Fouzia Abouyahia via Facebook groep: Wat is nodig voor vluchtelingen div locaties Amsterdam