Wat wij doen

Het Amsterdams Vrijwilligerscollectief stroomlijnt de activiteiten van vrijwilligers die zich inzetten op vluchteling opvanglocaties in Amsterdam. Vrijwilligers die zich nu melden krijgen een kennismakingsgesprek, instructies en een inwerkperiode voordat zij zelfstandig vrijwilligerswerk verrichten. De reguliere instellingen als het Leger des Heils en het COA hebben met het AVC een gesprekspartner waarmee de inzet van vrijwilligers in de verschillende projecten gecoördineerd en gestroomlijnd wordt.

Daarnaast werkt het AVC aan verschillende projecten waarin vrijwilligers zich kunnen inzetten. 

Geschiedenis

Vanaf de komst van vluchtelingen naar Amsterdamse noodopvang-locaties gedurende 2015, hebben burgers zich actief ingezet. Die initiatieven kwamen voort uit een breed gedragen gevoel dat mensen die vluchten voor oorlog en onderdrukking hier welkom zijn.

Een van de eerste en meest succesvolle initiatieven was de oprichting van de facebookgroep Wat is nodig voor vluchtelingenopvang div lokaties Amsterdam? De facebookgroep wordt nog steeds gebruikt om vrijwilligers te werven en om spullen in te zamelen waaraan vluchtelingen behoefte hebben. Op de facebookgroep staan ook nog steeds vraag en aanbod van activiteiten op het gebied van sport, cultuur, Nederlandse taal, medische diensten, school/studie en vrijwilligerswerk. Uit de algemene groep ontstond een actieve groep vrijwilligers op de noodopvang Havenstraat.  

Om de inzet, expertise, talenten en kwaliteiten van deze betrokken vrijwilligers op de Havenstraat te kunnen behouden en om meer structuur en richting aan het vrijwilligerswerk te geven is de stichting Amsterdams Vrijwilligers Collectief (AVC) opgericht. Het  Leger des Heils, het COA, de gemeente Amsterdam en Vrijwilligers Centrale Amsterdam ondersteunen het AVC.

Doelstellingen

De Stichting Amsterdams Vrijwilligerscollectief heeft ten doel:

  • Het versterken van de positie van vrijwilligers in Amsterdam door middel van ondersteuning, training en begeleiding;
  • Het samen met vrijwilligers ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor vluchtelingen op woon-, werk-, en scholingsgebied;
  • Het aanbieden van hand- en spandiensten in projecten gericht op vluchtelingen in Amsterdam;
  • Alsmede het (doen) verrichten van alle activiteiten die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden.