Organisatiestructuur

Het AVC structureert duidelijk wie in de organisatie de leiding heeft, welke professionals werkzaam zijn en wie de vrijwilligers zijn. Zowel intern als in de samenwerking met externe partijen schept dat duidelijkheid.

Naast het bestuur werkt de directeur/projectmanager actief mee aan de projecten. De directeur stuurt de projectmedewerkers aan. Op hun beurt sturen de projectmedewerkers de vrijwilligers aan.

Professionalisering

De ondersteuning van trainers en coaches wordt vanuit de stichting aangeboden. Wanneer de expertise niet aanwezig is wordt er extern deskundigheid aangetrokken.

De boekhouding wordt door een professionele boekhouder bijgehouden. De penningmeester is eindverantwoordelijk en controleert en accordeert samen met de voorzitter de boekhouding.

Er is een vrijwilligersadministratie die NAW gegevens, planning en documenten vastlegt.

De projectadministratie wordt bijgehouden in een administratiepakket waaruit maandelijks rapportages worden geproduceerd.

Jaarlijks wordt er een accountantsverklaring opgesteld.

Vaste vrijwilligers

Het Amsterdams Vrijwilligers Collectief werkt momenteel met zo'n 25 vaste vrijwilligers die samen de verschillende activiteiten coördineren.