Werkwijze

 

Enerzijds werkt het AVC vraag gestuurd: Welke statushouders in Amsterdam kunnen hulp en ondersteuning gebruiken van een groep betrokken burgers? Hier speelt het AVC op in door gericht projecten en activiteiten te ontwikkelen. Statushouders worden actief zelf betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van deze projecten en activiteiten. De vraag kan tevens komen uit betrokken organisaties zoals de gemeente en het COA.

Anderzijds werkt het AVC aanbod gestuurd: Betrokken Amsterdammers melden zich omdat zij hun talenten en kwaliteiten willen inzetten ten behoeve van statushouders. Het AVC organiseert vervolgens activiteiten door het aanbod onder de aandacht van de doelgroep te brengen en actief te matchen waar mogelijk.

Korte lijnen en een professionele en doeltreffende aanpak zijn de kernwoorden voor de werkwijze van het AVC.  We zijn begaan, maar willen concreet en zakelijk opereren.

Het AVC streeft er naar om intern coaching en ondersteuning te bieden. Door de bovenstaande werkwijze wordt vrijwilligerswerk duurzaam en vinden de vraag van de doelgroep en het aanbod van betrokken Amsterdammers elkaar. De focus ligt op dit moment op de statushouder die bezig is met inburgeren/integreren.