Woman I Am

Dit project heeft als doel de maatschappelijke en economische positie van vrouwen te versterken, met name door het creëren van een veilige omgeving, waarin empowerment centraal staat. Het komt veelvuldig voor dat vrouwen belemmerd worden om een volwaardig bestaan op te bouwen, doordat zij niet de kans krijgen zich te ontwikkelen,  waardoor het hebben van vrijheid een extra dimensie krijgt.

Door middel van het bespreken van bepaalde thema’s en/of taboes kan aan empowerment gewerkt worden. Maar ook het stimuleren van activiteit door middel van sporten, wandelen en yoga en fietsen werkt empowerment in de hand.

Besproken thema’s kunnen zijn: assertiviteit, voorbehoedsmiddelen, seksualiteit, wel of geen huwelijk, opleiding, verzorging, hygiëne, gezond eten en leven. We streven ernaar om tijdens de bijeenkomsten uitsluitend Nederlands te spreken.

Doelgroep: vrouwelijke statushouders die gehuisvest zijn of worden in Amsterdam.

Wil je helpen?

Het Amsterdams Vrijwilligers Collectief is continu op zoek naar betrokken vrijwilligers voor dit project. 

Contactpersoon Terry Maipauw

0625060628