Open voor alle vrijwilligers

Het AVC staat open voor alle vrijwilligers die zich met hun expertise, talenten kwaliteiten en netwerken willen inzetten voor vluchtelingen in Amsterdam. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • De werkwijze van het AVC is transparant voor alle vrijwilligers
  • Door middel van werkoverleg versterken vrijwilligers hun onderlinge band en de werkwijze van het AVC als geheel
  • Samenwerking en collegialiteit zijn belangrijke waarden
  • Vrijwilligers verbinden zich aan het collectief
  • Vrijwilligers leveren als collectief een bijdrage aan de opvang en integratie van vluchtelingen
  • Vrijwilligers voldoen aan de noodzakelijke kwaliteitseisen
  • Het collectief draagt projecten en projectactiviteiten
  • Het vrijwilligerswerk wordt professioneel en doeltreffend uitgevoerd

Word vrijwilliger

Kan je je vinden in de visie en missie van het Amsterdams Vrijwilligers Collectief en wil je helpen bij een van onze projecten? Neem dan contact met ons op zodat we snel een afspraak kunnen maken om kennis te maken met elkaar.

Meld je aan als vrijwilliger